Контакти: Jeremy Schwab

www.Joel225.org/Ukrainian

Jeremy@Joel225.org

 

         Прес-реліз

           Неділя 21 вересня 2014

 

 

Нові ресурси та відео конференції українською мовою

Міжнародна група Джоел 2:25 що у Даласі, штат Техас з радістю повідомляє про створення першої в своєму роді нової відео-конференції і мережі підтримки для українців з небажаним потягом до власної статі. На додаток до постійної щотижневої відео-конференції та дискусій в Інтернет-форумах ми активно перекладаємо ресурси на нашій веб-сторінці, а також забезпечуємо переклад додаткових ресурсів на українську мову.

Чому саме Український проект?

 За даними організації ‘’Всесвітній Банк’’ – населення України складає 45.5 мільйонів (2013 р.). Багато оцінювань стверджують, що найменше – 3% загального населення відчувають потяг до власної статі. Якщо дані оцінювання правильні, то потенційно  1.3 мільйони українців переживають потяг до власної статі. Опитування ‘’Центру Разумкова’’ у 2006 році подає дані, що 37% українців ідентифікують себе як християни в той час як 62% - як нерелігійні.

  

Послання надії і преображення від ‘’Джоел 2:25’’ - для УСІХ українців. Ми проголошуємо Христове відкуплення гріхів ,водночас даруючи безумовну любов та забезпечуючи найефективнішими ресурсами для позбуття гомосексуального ототожнювання і знайдення зцілення.

 

Про Міжнародну організацію ‘’Джоел 2:25’’

Міжнародна організація Джоел 2:25 – це неприбуткова організація, яка забезпечує мережею груп підтримки людей з потягом до власної статі через місцеві очні зустрічі у Даласі (штат Техас) та в інших головних містах, і щоденні, щотижневі місячні відео-конференції  для Малих Груп, до яких входять індивідуальні учасники.

Місія: Як християнська громада, активно задіяні в утвердженні чоловіків і жінок по всьому світі, які переживають потяг до власної статі, забезпечуючи постійну молитовну підтримку, що сприяє зціленню відносин, сексуальній тверезості, та духовному зростанню.

Бачення: Бути справжньою християнською громадою, яка вітає чоловіків та жінок усіх народів та віросповідань, які поділяють спільну мету зростання у вірі, надії та любові. Ми знаємо з досвіду і без сумнівів проголошуємо, що першим кроком до справжнього щастя та радості у цьому житті і в наступному – це повністю віддати  своє життя Богу.

Наша організація забезпечує постійне підбадьорення і службу підтримки для чоловіків, жінок, молоді та сімей ресурсами англійською, іспанською, португальською, італійською, французькою, німецькою, російською, арабською, та українською мовами.

Щомісяця ``Джоел 2:25`` організовує зустрічі з різними спікерами для поглиблення тем з служіння, емоційного зцілення і репаративної терапії. Організація розпочала свою діяльність як місцева група підтримки у Даласі (штат Техас), але швидко виросла завдяки проведенню відео-конференцій і ЗМІ.  Джоел 2:25 була офіційно зареєстрована в штаті Техас 26-го листопада 2013 року як неприбуткова організація.

 

 

 

Contact: Jeremy Schwab

www.Joel225.org/Ukrainian

Jeremy@Joel225.org

 

FOR IMMEDIATE RELEASE

          Sunday September 21, 2014

New resources and video-conference groups in the Ukrainian language.

Dallas, TX  Joel 2:25 International is excited to announce the creation of a first of its kind new video-conference and support network for Ukrainians with Unwanted Same-Sex Attraction. In addition to ongoing weekly live video-conferences and online discussion forums we are actively translating the resources on our website and offering support in translating additional resources into the Ukrainian language.

 

Why a Ukrainian outreach?

According to World Bank estimates, the population of Ukraine was 45.5 Million in 2013. Many estimates assert that at least 3% of the general population experiences same-sex attraction. If these estimates are correct, there are potentially 1.3 Million Ukrainians who experience same-sex attraction. The 2006 Razumkov Centre survey indicates that 37% of Ukrainians identify as Christian while 62% identify as “irreligious.”

 

Joel 2:25’s message of hope and transformation is for ALL Ukrainians. We proclaim Christ’s redemption while offering unconditional love and providing the resources most helpful for letting go of the “homosexual” identity and finding healing.

 

About Joel 2:25 International

Joel 2:25 International is a non-profit ministry organization providing a network of support groups for individuals with Same-Sex Attraction through local in-person meetings in Dallas, Texas and other major cities as well as daily, weekly, and monthly video-conferences with Small Groups consisting of individual participants.

Mission: As a Christian community, we proactively engage and affirm men and women throughout the world who experience same-sex attraction, providing ongoing prayerful support that encourages relational healing, sexual sobriety, and spiritual growth.

Vision: Our vision is to be an authentic Christian community that welcomes men and women from all nations and faiths who share common goals to grow in faith, hope, and love. We know from experience and proclaim without hesitation that the first step in experiencing real joy and happiness in this life and the next is to completely surrender our lives to God.

We continuously strengthen and empower each other to find healing for emotional and relational wounds, experience giving and receiving real Love, and living ever more assertively with authentic joy in harmony with our faith. This organization was born out of our personal experiences with the undeniable truth that emotional and relational healing is possible and that all of us are created for holiness and chastity according to our state in life.

The organization provides ongoing encouragement and ministry support for men, women, youth, and families with resources and groups meeting in English, Spanish, Portuguese, Italian, French, German, Russian, and Arabic.

On a monthly basis, Joel 2:25 hosts guest speakers for in-depth topics from ministry, emotional healing, and Reparative Therapy. The organization began as a local support group in Dallas, Texas but quickly grew through video-conferencing and social media. Joel 2:25 International, Inc. was incorporated in the state of Texas on November 26, 2013 as a non-profit organization.