ماموریت ما:

به عنوان یک جامعه مسیحی، ما فعالانه شرکت کنند و تأیید مردان و زنان در سراسر جهان که از جاذبه های هم جنس تجربه، ارائه حمایت مداوم عبادت است که بهبود رابطه، هوشیاری جنسی، و رشد معنوی را تشویق می کند.


چشم انداز ما

چشم انداز ما این است که یک جامعه مسیحی معتبر است که استقبال مردان و زنان از همه ملت ها و مذاهب که اهداف مشترک به رشد در ایمان، امید، و عشق به اشتراک بگذارید. ما از تجربه می دانیم و اعلام بدون تردید است که اولین قدم در تجربه شادی واقعی و شادی در این زندگی و آینده است به طور کامل زندگی ما را به خدا تسلیم.

ما به طور مداوم تقویت و تقویت یکدیگر برای پیدا کردن درمان برای زخم های عاطفی و رابطه ای، تجربه دادن و گرفتن عشق واقعی، و زندگی می کنند تا کنون پافشاریای با شادی معتبر در هماهنگی با ایمان ما. این سازمان از تجربه های شخصی خود را با حقیقت غیر قابل انکار به دنیا آمد که شفا عاطفی و رابطه ای امکان پذیر است و این که همه ما برای پاکی و عفاف با توجه به کشور ما در زندگی ایجاد شده است.

 

ما به طور پیوسته یکدیگر را تقویت و تشویق می کنیم تا از جراحات احساسی و رابطه ای شفا بیابیم؛ و دادن و گرفتن محبت واقعی را تجربه کنیم. و دلیرانه تر از همیشه، با شادی حقیقی در هماهنگی با ایمان مان، زندگی کنیم. این سازمان، مولود تجربه های شخصی ما و همچنین این حقیقت انکارناپذیر می باشد که شفای روابط و احساسات، امکان پذیر بوده و اینکه همه ما برای قدوسیت و پاکدامنی برحسب جایگاه مان در زندگی، آفریده شده ایم.

 

 جلسات محلی  یوئیل۲:۲۵ ما در دالاس تگزاس برگزار می شوند و به طور مجازی از طریق گروه های کوچک و کنفرانس های ویدئویی با اعضایی که در بیش از ۶۵  کشور مختلف هستند، برگزار می گردند.

 

گروه های یوئیل ۲: ۲۵ هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین برای حمایت و به چالش کشیدن یکدیگر، باهم ملاقات می کنند؛ تا در چهار حوزه کلیدی رشد مداوم داشته باشند

 

زندگی و اراده خود را به خدا تقدیم کنیم.

هیچ انسانی یک پاسخ کامل برای راحت کردن و ساده نمودن همه چیز ندارد. سه سوال خیلی مهم هست که ما نه فقط در زمینه کشش به همجنس بلکه در هرزمینه دیگری در زندگی مان می خواهیم به آنها

جواب دهیم:

1.آیا من اطمینان دارم که خدا یک برنامه و هدف ویژه برای زندگی من دارد؟

۲. آیا من آماده دریافت این برنامه و هدف هستم، حتی اگر چیزی نباشد که در حال حاضر انتظار دارم؟

۳. آیا می خواهم که اراده شخصی ام، هویتم و برنامه هایم را تقدیم کنم تا اراده او را برای خود بپذیرم؟

آگاهانه یا ناخودآگاه، ما هر روز می خواهیم به این سه سوال جواب بدهیم. این ها سوالات خیلی سختی هستند. اگر فکر می کنید این سوالات آسان هستند، یک بار دیگر آنها را بخوانید.

اگر شما مایلید (حتی برای یک روز) به تمام این سه سوال، جواب مثبت بدهید، لطفا همین حالا با ما دعا کنید:

ای عیسی،

من امروز با تمام دل و جانم تسلیم تو می شوم. لطفا به طریقی عمیق تر به قلب من بیا. من امروز به تو "بله" می گویم. من همه مکان های مخفی قلبم را به رویت باز می کنم و می گویم: "وارد شو!" عیسی، تو خداوند همه زندگی من هستی. من به تو ایمان دارم و تو را به عنوان خداوند و نجات دهنده ام دریافت می کنم. و هیچ مانعی را نمی پذیرم.

 

ای روح القدس، تبدیلی عمیق تر در من ایجاد کن تا بیشتر شبیه شخصیت عیسی مسیح بشوم. من همه چیز، از جمله اراده ام، برنامه های آینده ام، روابطم، شغلم، موفقیت ها و شکست ها را تسلیمت می کنم. من همه را آزاد کرده، و رهایشان می کنم؛ چرا که مطمئن هستم تو برای من نقشه و برنامه داری؛ برنامه هایی برای کامیابی من، نه آزار من؛ برنامه هایی برای امید بخشیدن به من و ساختن آینده ای برایم.

من درکم را از اینکه چیزها چطور باید باشند و همچنین انتخاب ها و اراده ام را تسلیمت می کنم. من تمام عهدهایی را که توانستم حفظ کنم و عهدهایی را که نتوانستم نگه دارم، تسلیم تو می کنم. من ضعف ها و قوت هایم را به تو تقدیم می کنم. من احساسات، ترس ها، احساس عدم امنیت ها و تمایلات جنسی ام را به دست های تو می سپارم. به خصوص .............. ( اینجا به آن قسمت هایی که روح القدس بر شما آشکار می کند تا تقدیم کنید، اشاره کنید. ) را تقدیم و تسلیم تو می کنم. خداوندا، من تمام زندگیم را، گذشته، حال و آینده ام را به تو تقدیم می کنم. در سلامتی و بیماری، در زندگی و مرگ، من به تو تعلق دارم.

آمین

 
 

برای بسیاری از ما، موارد زیر با تصمیم ما برای سرسپردگی، همزمان اتفاق می افتند:

·        پذیرش خود، ارزش و احترام به خویشتن، شخصیت مثبت، از جمله: آزادی از شرم و تصویر ظاهری و بدنی مثبت.

·        اعتدال جنسی – پرهیز از رفتار همجنس گرایانه، از جمله فیلم های مبتذل و تصورات ذهنی

·        پیگیری و دستیابی به یک اجتماع حامی.

·        باورهای سالم – رها کردن وابستگی های مان به باورهای آزاردهنده و افکارمان درباره شکست خورده بودن، و ایستادن در حقیقت.

·        بخشش – از جمله بخشیدن خود و آزادی از خشم و رنجش.

 

رفع نیاز

حمایت رشد دهنده، برای پیشرفت احساسات ریشه ای از طریق های سالم و هدایتگر که منجر به رشد و شفا می شود. این شامل روبرو شدن با ترس، بررسی خشم، غم و رها کردن گذشته و تجربه کردن شادی و تقسیم آن با دیگران.

·        احساسات مان را احساس کنیم – رنجش سالم، خشم سالم، رها کردن دردهای مدفون شده – شاید اول نیاز به بررسی و رفع و یا حداقل شناخت شرم و دیگر احساسات وارونه باشد.

·        خود واقعی مان را ( در برابر خود اشتباه مان ) زندگی کنیم – "حقیقی" باشیم. خود واقعی مان را به دیگران نشان دهیم. بر احساسات وارونه و مکانیزم دفاعی پیروز شویم.

·        شفای ارتباط همجنس گرایانه

·        پردازش مجدد جذابیت های همجنس گرایانه – یافتن نیازهای هسته ای که می تواند و باید در روابط سالم، پاک و غیر جنسی با مرزبندی هایی که به خودمان و دیگران به عنوان مردان کامل احترام گذاشته شود، دیده شوند.

·        شفای ارتباط با جنس مخالف

·        دریافت و دادن تایید و پذیرش

 

اعتبار

پیوند دوباره جهان جنسیتی با اطمینان و شهامت

·        توسعه اجتماعات حمایتی خودمان به بیرون از گروه، در کلیساهای مان، محل های کار و جوامع

·        روابط واقعی، با رعایت مرزبندی ها و تعلقات سالم

·        شرح دادن از یک اساس مردانه محکم، به مردان دیگر و زنان

مرزهای سالم، تعلقات امن سالم. تجربه و لذت بردن از تفاوت ها


مردی

توسعه شغل و ماموریت زندگی یک شخص. هدایت و رشد خودمان و دیگران.

حس درونی از مردی  شامل فعالیت های مردانه سازی، قدرت شخصی، اراده محکم، اعتماد، مرزبندی ها، تقلای فیزیکی و بالغ شدن

رابطه مردانه معنادار  شامل گروه ها، دوستی های جفتی ، روابط نظارتی. مرزبندی های سالم، وابستگی های امن سالم.

کشف کردن و زندگی کردن یک هدف والاتردر زندگی برای مسیح.

این چهار حوزه رشد کلمه اختصاری M.A.N.S. را شکل می دهند.

این حقیقتا یک سفر مردانه خواهد بود.

سازمان MANS و حروف اختصاری منطبق هست بر برنامه ای که توسط روان درمانگر دیوید ماتسون که (CMHC) ( سرپرست ) مرکز کمال جنسیتی هست، توسعه پیدا کرده است. اصول MANS همچنین مکملی است برای برنامه سفر به سوی مردانگی که با همکاری دیوید ماتسون و ریک ویلر برای عوض شدن مردم ساخته شده است.

با کسب اجازه به کار برده شده است.